13. jaanuari Töötukassa teabepäev Vormsil lükkub edasi

13. jaanuariks väljakuulutatud Töötukassa TEABEPÄEV Vormsil lükkub koroonaviiruse väga kõrge riskitaseme tõttu edasi.

Väga kõrge riskitase tähendab, et nakatumine on väga laialt levinud ning nakatumiste koguarvu väga kiire kasvu pidurdamiseks on seatud piirangud, mille üheks osaks on viia näost-näkku kohtumiste arv miinimumi. Vt lähemalt riskitaseme ja käitumisjuhiste kohta riigi ametlikult lehelt kriis.ee

Töötukassa teabepäev toimub Vormsil siis, kuni ametlik riskitase võimaldab seda ohutult korraldada.

Eesti Töötukassa Läänemaa osakond
Vormsi Vallavalitsus

Vormsi