Uute staadionite rajamisest

Kahe aasta jooksul oleme kokkuleppel vallaga ning kohalike ettevõtjate ja abiliste toel püüdnud parendada kooli taga asuva jalgpalliplatsi olukorda.
Eesmärgiks lasteaed/põhikoolile, saare elanikele ja külalistele paremas korras jalgpalliväljaku olemasolu.
Lühikirjeldus juba tehtud töödest ja tegevustest:
* oleme platsile vedanud juurde mulda, et täita auke ja siluda ebatasasusi
* teinud kahel kevadel samblatõrjet
* külvanud spetsiaalset spordimuru ning seda väetanud
* kastnud regulaarselt muru, et see ära ei kõrbeks
* paigaldanud platsi koolipoolsesse serva piirde
* sulgenud potentsiaalsed mootorsõidukite ligipääsuteed platsile

Kõige selle käigus kutsusime ellu ka sõpruskohtumise Noarootsi vallaga, mis sellel aastal peaks toimuma juba kolmandat korda.

Valla tulevikuplaanidesse kuulub aga jalgpalliplatsi laiendamine väikesemõõduliseks staadioniks.
Sinna on planeeritud ümber väljaku paiknev ovaal 2 jooksurajaga, mis koolipoolses küljes laieneks 3-4 rajaga stardi-finišisirgeks ning mille ühte otsa saaks rajada kaugushüppekasti.
Kokkuvõttes peaks Vormsi saama lähiaastatega enda vajadustele vastava, väikese ja toreda spordirajatise.

Staadioniovaali projekteerimine ja hilisem rajamine hõlmaks osade krundil paiknevate puude mahavõtmist, juurimist ja ulatuslikumat maapinna silumist.
Kuigi staadioniplaanidega võib tulenevalt toetuste saamisest aega minna, siis meie idee on ettevalmistavate töödega alustada esimesel võimalusel ning kasutada seniks juurdevõidetavat ala palliplatsi arendamise (eelkõige laiendamise) tarbeks.

Mikk Puurmann
Andres-Andi Sarv
MTÜ Vormsi Spordirajatised

Vormsi