Homme, 7.juunil ulukikahjustuste ennetamise võimaluste tutvustamine Vormsil

Vormsi jahipiirkonnale pole hetkel väljastatud kehtivat jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Niikaua, kuni Keskkonnaamet pole väljastanud Vormsile uut jahipiirkonna kasutusõiguse luba, korraldab Vormsil suurulukijahti Riigimetsa Majandamise Keskus. Nende esmane eesmärk on tagada maaomanikele võimalus ennetada võimalikke ulukikahjustusi omal maal. Selleks on kehtestatud kohalikele maaomanikele jahilubade (metssea ja soku küttimiseks) taotlemise korra, mida ka põhjalikumalt tutvustatakse.

 

Kohtumine toimub 07.juuni kl 15.30 Koolituskeskuses II korrusel, Hullo külas

Kohtumist saab jälgida ka veebi teel lingil:
https://us02web.zoom.us/j/82586919014?pwd=LzNuWXE1NzZadWEwM29MbkdRZE8vQT09

 

Dokumendid, mida tutvustatakse:

Käskkiri – Kasutusse andmata vormsi jahipiirkonna suurulukijahi korraldus ajaks

Keskkonnaameti korraldus – Loa andmine suurulukite küttimiseks kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas Vormsi jahipiirkond

RMK jahindustalituse juhataja käskkiri – Suurulukijahi korraldus kasutusse andmata jahipiirkonnas vormsi jahipiirkond

 

NB! Kohtuvaidlust erinevate kasutusõiguse loa taotlejate vahel me ei kommenteeri.

 

RMK jahindustalitus

Kontakt: Kalev Männiste +372 51 39 642

Vormsi