Elu Vormsil on turvaline, ise saame seda nii hoida

Eelmisel aastal läbiviidud rahuloluuuring kinnitas, et üldiselt tajuvad vormsilased elu saarel turvalisena. Üksikud juhtumid võivad seda tunnet aga vähendada. Teisipäeval, 23. mail kohtus Vormsi vallavanem Maris Jõgeva Haapsalu politseijaoskonnas selle juhi Andrei Taratuhini, piirkonnagrupi juhi Indrek Tohteri ja piirkonnapolitseiniku Maiko Sirtsiga. Räägiti sellest mil moel koostööd teha, et tagada ka mere taga korravalvurite kohalolu.

Igasuguse süüteo kahtluse korral on kõige otstarbekam helistada numbril 112. Sellisel moel jõuab politseini info, mille pinnalt on tal lihtsam otsustada kas kohene reageerimine on vajalik või mitte. Politsei töövaldkonda puutuvatest juhtumitest just ametlikul numbril või ka vihjetelefonil teada andmine on oluline ka seepärast, et sellisel moel jääb juhtumitest maha märk, mis teinekord on süsteemsete probleemide lahendamiseks vajalik.

Saarel kehtivad samad ühiselureeglid, mis mujalgi. Vaid kohapealne patrull ei peaks olema see, mis vastutustundlikumalt käituma sunnib. Sotsiaalsete normide kohandamisel on kindlasti abi kui igaüks on nõudlik nii iseenda ja oma lähedaste, seejärel üksteise suhtes. Patrullid kindlasti jätkavad saarel käimist, võimalusel tulevad suveperioodil siia tihedamaltki. Siiski võiks kiirusepiirangute eiramine, ilma juhtimisõiguseta või joobnuna rooli minek olla välistatud eelkõige seepärast, et see seab teised ohtu, mitte aga vahelejäämise riski tõttu.

Avalike ürituste korraldamisel on oluline esitada vallavalitsusele juba varakult plaanitava kohta täidetud vorm, mille pinnalt saab saarevaht hinnata riskid, anda korraldajale nõu ja otsustada sündmuse politseiga kooskõlastamise vajaduse. Sageli vajab ürituste puhul hindamist liikluskorraldus, pääste- ja meditsiinilise abi juurdepääs juhuks kui juhtub miskit ootamatut. Kooskõlastada tuleb kindlasti kõik sündmused, mis venivad pikemale kui heakorraeeskirja järgi seatud öörahu.

Põhjalikuma arutelu läbiviimine sellest, millised sammud võiksid turvatunnet veelgi suurendada ja mida igaüks selleks teha saab, jääb sügisesse.

Vaata veel:
Avaliku ürituse läbiviimise taotlus
Vormsi valla heakorraeeskiri

Infot ja vihjeid kuriteost saab anda – laane.vihje@politsei.ee

Vormsi