Muudatused sotsiaalhoolekandelise abi andmises

Maikuu istungil kinnitas Vormsi Vallavolikogu olulised muudatused sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras. Need puudutavad peamiselt senist ravimitoetust ja lasteaia päevatoidu kompenseerimist, teenuste loetellu lisandus häirenupu teenus.

Ravimitoetus on saarel olnud aastaid peamiselt eakamate elanike jaoks oluline toetus. Alates juunist on senise ravimitoetuse asemel saarel tervisetoetus, millega täieneb tervisele tehtavata abikõlbulike kulutuste nimekiri. Jätkuvalt saab taotleda toetust retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamiseks. Sellele lisaks toetatakse 50% ulatuses abivahendite ostmise või rentimise omaosaluskulusid, prilliklaaside soetamist, põetus- ja hooldusvahendite ostmise kulusid ning muid tervisega seotud ja erivajadusest tulenevaid kulusid. Aastas on ühel inimesel kasutada 150 euro ulatuses toetust ja igaüks saab ise otsustada, kas soovib toetust kasutada väikeste osade kaupa nt retseptiravimitele või kasutada korraga suuremat osa toetusest suuremate väljaminekute jaoks.
Oluline on märkida, et ravimitoetus oli ja ka tervisetoetus on mõeldud neile, kellel on tervislikust seisundist tulenevalt vajadused, mille katmine muudab toimetuleku raskemaks. Nii on korras kirjas, et toetus on mõeldud pensioniealistele mittetöötavatele inimestele, aga ka suurtele või üksikvanemaga peredele, kellel on kas ootamatutest või kroonilistest tervisemuredest tulenevatest vajadustest keerulisem toime tulla.

Teine oluline muudatus puudutab lasteaia päevatoitu. Lastele tervisliku ja mitmekülgse toidu pakkumine on väga oluline. Päevatoidu hinnad on olnud aga väga madalad, mis ei luba alati paremat valikut pakkuda. Selleks, et toit oleks tervislik ja see oleks tagatud ka peredele, kellel on majanduslikud raskused, muutub lasteaia päevatoidu toetus vajaduspõhiseks. Korra järgi ei kehti enam universaalne soodustus ja vanema poolt tasutav päevatoidu osa läheb kallimaks (täna on päevatoidu tegelik hind 2 eurot lapse kohta, vanemate kanda on olnud sellest 65 senti) kuid pered, kellel on toimetulekuraskused, saavad taotleda lasteaiatoidu osalist kompenseerimist esitades õppeaasta alguses vallale avalduse.

Kolmanda muudatusena lisandus teenuste loetellu häirenupu teenus. Julgustame mõtlema sellele kas eaka sugulase toimetulekut võiks parandada kindlustunne sellest, et kukkudes või abitusse olukorda jäädes on võimalik temani kiiresti jõuda. Kui juhtub õnnetus või veab tervis alt – midagi sellist, mille puhul ta ise telefonini ei jõua – saab ta vajutada käekellale sarnanevat häirenuppu, mis on kodus alati randmel või tuvastab kukkumisandur põrutuse. Kodus oleva spetsiaalse käed-vabad telefoniseadme abil saab telefoniühenduse Medi abikeskuse operaatoriga, kes annab info edasi inimese enda valitud lähedasele, kes saab appi tulla. Vajadusel kutsutakse välja kiirabi, päästeamet või politsei. Vald toetab seadmete hankimisel ja paigaldusel, kuutasu jääb perekonna kanda. Toimetulekuraskuste korral on võimalik taotleda vallalt toetust kuutasu tasumisel.

Rohkem infot:
Janika Viilma
Vormsi valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist

Vormsi