Teadaanne: Vanaveski kinnistu (Hullo külas) müük avalikul elektroonilisel enampakkumisel

Vormsi Vallavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel hoonestamata Vanaveski kinnistu registriosa 2953232, aadress Hullo küla, Vormsi vald, Läänemaa, kat nr 90701:002:0388 (vaade Maa-ameti kaardile), maa suurus 1304 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa.

Alus: Vormsi Vallavolikogu  2022. aasta 16. detsembri otsus nr 20 „Vanaveski katastriüksuse 2953232 võõrandamine“.

Eritingimused:
1. Uue  omaniku  poolt  on  kinnistu  võõrandamise  keeld  viieks  (5)  aastaks  võõrandamislepingu sõlmimisest arvates. Keelu rikkumisel on vallavalitsusel õigus nõuda leppetrahvi 10% ulatuses kinnistu ostuhinnast.

2. Uuel omanikul on  kinnistu  kasutusse  võtmise  (ehitamise)  kohustus.  Kui  kinnistule  rajatavale hoonele või rajatisele ei ole antud kasutusluba/kasutusteatist viie (5) aasta jooksul võõrandamislepingu sõlmimisest arvates, on vallavalitsusel õigus nõuda leppetrahvi 2% ulatuses kinnistu ostuhinnast.

3. Uuel omanikul on enne kinnistule ehitusprojekti koostamiseks vajalike projekteerimistingimuste taotlemist kohustus tellida muinsuskaitselased eritingimused kinnistu hoonestamiseks.

Enampakkumise alghind on 15 000 (viisteist tuhat) eurot.

Oksjonikeskus www.varakeskus.ee

https://www.varakeskus.ee/krundid-vormsi-vald-lne-maakond-tootmismaa-hullo-klas-vormsi-saarel-uus-hind-vanaveski-1

Oksjoni lõpp: 07.04.2024 kl. 15:00

Vormsi