Sel suvel lähevad ametnikud regionaalse arengu hoogustamiseks Läänemaale

Traditsioonilised ametnike välitööd toimuvad tänavu 21.-23. augustil Läänemaal, kus otsitakse kohalike ja riigi töötajate koostöös piirkonna väljakutsetele nutikaid ja tulemuslikke lahendusi. Kohtumised toimuvad Haapsalus, Lääne-Nigula vallas ja Vormsi saarel.

“Ametnike välitöödega soovime tõhustada riigi ja omavalitsuste vahelist koostööd regionaalse arengu toetamiseks,” ütles tänavusi välitöid eestvedava Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet. “Sel korral keskendume üheskoos erinevate ministeeriumite, omavalitsuste ja maakonna arenduskeskuste töötajatega Läänemaa piirkonna arenguvõimaluste kaardistamisele ja realiseerimisele.”

Välitööde käigus toimub kolme päeva jooksul kümmekond erinevat seminari, ümarlauda ja kohtumisi. Iga sündmust valmistab ette eraldi meeskond, mis koosneb üldjuhul nii riigi kui Läänemaa esindajatest.

“Seminaride ettevalmistamisel palusime kohalikel tuua välja nende jaoks olulisemad teemad, mida üheskoos valdkondlike ministeeriumide ja spetsialistidega lauale tuua ning millele lahendusi otsida,” selgitas Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv. “Meil on kavas ühistranspordi, looduskaitse, energeetika, spordi, hariduse, ettevõtluse, väikesaarte ja pärandkultuuri seminarid,” nimetas Uusjärv.

Välitööde tulemusena soovitakse luua uusi keskvalitsuse, omavalitsuste ja maakonna arenduskeskuste koostöövõrgustikke konkreetsete valdkondlike ettepanekute elluviimiseks ning hilisemaks koostööks. Samuti on välitööde tulemused sisendiks riiklikele, maakondlikele ja kohalikele arengudokumentidele ja tegevuskavadele koordineeritumaks elluviimiseks. “Lisaks saavad ametnikud hea ülevaate Läänemaa omavalitsuste, elanike ja ettevõtete igapäevaelust, arengupotentsiaalist ja väljakutsetest mõjusate poliitikaotsuste langetamiseks,” märkis Kaia Sarnet.

Välitöödele on oodatud riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning töötajad.

Lisainfo: Ametnike välitööd Läänemaal | Rahandusministeerium (fin.ee)

Esimesed ametnike välitööd toimusid 2017. aastal Kultuuriministeeriumi eestvedamisel Ida-Virumaal, 2018. aastal oldi samuti Ida-Virumaal. 2019 toimusid välitööd Rahandusministeeriumi eestvedamisel Kagu-Eestis, 2021. aastal Kesk-Eestis ning 2022. aastal Kultuuriministeeriumi eestvedamisel taaskord Ida-Virumaal. Tänavu korraldab välitöid Rahandusministeerium, alates 1. juulist Regionaalministeerium, kus jätkavad tööd senised Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna töötajad.

 

Rahandusministeerium

Vormsi