14. juunil algab Eestis tuleohtlik aeg

Alates 14. juunist algab üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.

„Kuna kevad on olnud väga kuiv ning sel nädalal saabub ka selle suve esimene kuumalaine, on loodus muutunud äärmiselt tuleohtlikuks. Selleks, et ulatuslikke maastikupõlenguid vältida, kehtestataksegi tuleohtlik aeg, mis seab looduses toimetamisele mõningaid piiranguid,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.

„Tuleohtlikul ajal on keelatud vabas looduses lõket teha, grillida ja suitsetada, sest ülikuival ajal piisab vaid väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Grillimine ja lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel,“ rääkis Taavet.

„Oma isiklikus koduaias tohib jätkuvalt lõket teha ja grillida, kuid ohutus peab olema tagatud ning esmased tulekustutusvahendid olgu käepärast. Võimalusel aga tasub sealgi tule tegemist vältida,“ lisas ta.

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab Päästeamet Keskonnaagentuuri ilmateenistuse tuleohukaarti. Ilmaolusid analüüsitakse igapäevaselt ning inimestele püütakse seada võimalikult vähe piiranguid. Kohe, kui ilmaolud paranevad ja tuleoht väheneb, leevenevad ka piirangud.

Tänavused kevadkuud ja ka esimene suvekuu on olnud väga kuivad ning loodus on väga kergesti süttiv. Lähipäevadeks prognoosib ilmateenistus 30 kraadi piirimaile ulatuvat temperatuuri ning tuleoht suureneb veelgi.

Aasta algusest praeguseni on päästjad reageerinud 601 tulekahjule metsas ja maastikul. Ainuüksi juunikuus on selliseid põlenguid olnud 65. Möödunud nädalavahetusel käisid päästjad mitmel korral kustutamas ka põlema süttinud rabasid ja turbavälju.

Vaata ohutu lõkke tegemise reegleid ka siit.

TÄPSUSTUSEKS:

Tuleohtlikul ajal on keelatud looduses suitsetamine, grillseadme kasutamine ja küttekoldeväline lõkke tegemine. See tähendab ka RMK ettevalmistatud (alusega) lõkkekohti ja nö avalikke ühislõkkeid (KOV või kellegi teise korraldatud näiteks). Seega jaanituled on praeguse seisuga keelatud.

Küll aga kaalub Päästeameti tuleohtliku aja piirangute lõpetamist ajavahemikul 22.-25. juuni, et kõik saaksid jaanilõkkest rõõmu tunda. Otsus ajutise mahavõtmise kohta tehakse esmaspäeval, 19. juunil, võttes arvesse tuleohu indeksit, metsa- ja maastikupõlengute arvu ning inimeste distsiplineeritust.

Eraaias lõkke tegemisel järgitagu eelkõige enda elu ja vara silmas pidades tuleohutusnõudeid.

 

Artiklit saab lugeda ka Päästeameti kodulehelt.

Vormsi