Vormsi Vallavolikogu istung reedel, 19.mail

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 19. istung toimub reedel 19. mail 2023 kell 14.30 koolituskeskuses

Päevakord:

  1. Vormsi Vallavolikogu 20. mai 2022.a määruse nr 8 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Vormsi vallas” muutmine (Janika Viilma)
  2. Volituse andmine vallavalitsusele ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulude tasumise piirmäära kehtestamiseks (Janika Viilma)
  3. Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonna strateegilise hindamise programmi arutelu (Ehitus ja keskkonnakomisjon, Henry Timusk)
  4. Ülevaade vallavalitsuse personalikulude kasutamisest 2023. aasta I kvartalis (Maris Jõgeva)
  5. Revisjonikomisjoni moodustamine (Jaak Kaabel)
  6. Umbusalduse avaldamine vallavalitsusele (Ivo Sarapuu, Arvo Allik, Heino Paulus)
  7. Info

 

Jaak Kaabel
volikogu esimees

Istungit saab jälgida SIIT

Vormsi