Räägi kaasa: heakorra eeskiri ja kasside-koerte pidamise eeskiri

Kutsume vormsilasi rääkima kaasa kahe eelnõu täpsustamisel. Nimelt sai tehtud juba eelmisel aastal ettevalmistustöid, kuid jäi pooleli kokkuleppe sõlmimine kahe saare heas korras hoidmiseks olulise regulatsiooni üle: heakorra ja kaevetööde eeskiri ning koerte ja kasside pidamise eeskiri. Küladega kohtumistel ning üldplaneeringu aruteludelgi on tulnud jutuks heakorra tagamisel lahendamata mured ning kehv järelevalve reeglite täitmise üle. Neid probleeme peaks eelkõige heakorra ja kaevetööde eeskiri aitama ennetada, aga ka lahendada.

Heakorra ja kaevetööde eeskiri

Eeskirja eesmärk on tagada saare heakorrastatud väljanägemine ja turvalisus. Muuhulgas aitab eeskiri kaasa traditsiooniliste maastikutüüpide säilimisele sh rannaalade avatud vaated, hooldatud põllumaad. Eeskiri reguleerib heakorra nõudeid ja koormiseid heakorra tagamiseks. Samasse korda on lisatud kaevetööde regulatsioon. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Vormsi valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele, ettevõtetele  ning kinnis- või vallasvara omanikele ning vallavalitsusel on võimalused selle alusel eeskirja täitmist ka nõuda.

  •  kas regulatsioon on piisav, et tagada saarel turvalisus, hea elukeskkond? Või on probleeme, mille lahendamisele eeskiri kaasa ei aita kuigi võiks?
  •  kas regulatsioon on piisav järelevalveks?

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vormsi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri  reguleerib Vormsi valla territooriumil koera ja kassi pidamise ja täpsustab avalikus ruumis lemmikloomaga viibimise nõuded. Eesmärk on ühises elukorralduses arvestada lemmikloomade vajadustega, aga tagada avalikus ruumis ka kõigi saare elanike ja külaliste turvalisus.

  • kas eeskiri on piisav, et ennetada võimalikke kasside ja koerte pidamisest tulenevaid probleeme?
  • ega see reguleeri üle, või siis vastupidi  – jäta liialt palju lahtiseks?

Ootame kaasa rääkida soovijatelt märkusi ja ettepanekuid eelnõudele hiljemalt 1. märtsiks 2024 aadressile vv@vormsi.ee.

 

 

 

Vormsi