PIIRKONDLIKUD KAASAMISKOOSOLEKUD LÄÄNE-EESTI SAARTE BIOSFÄÄRIALAL

 Vormsi koolituskeskuses, kolmapäeval 27. novembril kell 13.00

 Loomisel on Lääne-Eesti saarte biosfääriala uus arenguprogramm aastateks 2021-2030. Olete oodatud kaasa mõtlema ja panustama uue programmdokumendi valmimise protsessis. Koos otsime vastuseid küsimustele:

  1. Millised on Biosfääriala prioriteedid kogukonna huvide seisukohast
  2. Millised on kogukondade konkreetsed huvid, probleemid ja kitsaskohad. Tänane olukord, muutuste vajadus
  3. Milline võiks olla kogukonna liikmete konkreetne panus ehk tegevused, mis sobivad kokku biosfääri programmi olemusega

Info: Lia Rosenberg, tel: 5690 6205; lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee

Vormsi