Teade vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse saamise kohta

Vormsi Merepääste Selts (registrikood 80358268, aadress Lääne maakond, Vormsi vald, Rumpo küla, Jakase, 91309) esitas 22.10.2019 Keskkonnaametile veeloa taotluse Saxby sadama slipi ja muuli rekonstrueerimistööde teostamisega seotutud vee erikasutustöödeks. Vee erikasutustööd viiakse läbi Saxby külas Vormsi vallas Lääne maakonnas Saxby sadama kinnistuga (katastritunnus 90701:001:0424, registriosa nr 2782032) piirneval merealal Hari kurgu idaosas (VEE3311030). Vee erikasutustööde raames on planeeritud süvendustöid mahus kuni 7600 m³ ja tahkete ainete uputamine ja mereala täitmine mahus kuni 4000 m³. Vee erikasutuse perioodiks on 2020-2023.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lõike 1 punkti 1 märgitud tegevuse kavandamine

Veeloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris (https://dhs-adr-kea.envir.ee/ ), sisestades otsingusse registreerimisnumbri 14-6/19/646.

Vormsi