Pakkumiskutse Rannavälja

Vormsi vallavalitsus kuulutab välja pakkumise Sviby külas asuva maa-ala rendile andmiseks.

Vormsi vallavalitsus kuulutab välja pakkumise Sviby külas asuva Rannavälja kat nr 90701:001:05279, pindala 6,2 ha, vastavalt lisatud asendiplaanidele (lisad 1 ja 2), rendile andmise järgmistel tingimustel:

1) Pakkujalt ootame avalikus kasutuses oleva maa-ala korrashoidmist, telkimise korraldamist, telkimisplatsil jäätmete kogumist;

2) Telkimisplatsil peab olema kättesaadav joogivesi ja tuletegemise/grillimise võimalus. 15.maist kuni 31.augustini peab olema telkimine korraldatud ööpäevaringse valvega ning teenuse võimalus ja tingimused avalikustatud valla kodulehel;

3) Telkimisala peab olema niidetud vähemalt 1x 14 päeva jooksul;

4) Maaüksuse hooldus väljaspool telkimisala peab vastama PRIA nõuetele;

5) Väljaspool telkimisala võib karjatada, niita ja roogu varuda;

6) Kasuks tuleb eelnev telkimise korraldamise ja sarnase teenuse pakkumise kogemus maa hooldamise osas;

Pakkujal esitada pakkumiskutses nõutud tegevuste kirjeldus ning aastane rendihind.

Otsuse langetamisel vallavalitsus ei arvesta ainult pakutud hinda, vaid ka avalikku huvi, pakkuja usaldusväärsust ning eelnevat koostöökogemust.

Rendilepingu sõlmimise aeg alates 01.05.2016.a., rendilepingu pikkus 5 aastat.

Pakkumised esitada Vormsi vallavalitsusele kinnises ümbrikus märgusõnaga „Rannavälja“ hiljemalt 27. aprillil kell 16.00.

Lisainformatsioon ja dokumendid:

Dokument 1

Dokument 2

Vormsi