Pakkumiskutse Rannatipu

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja pakkumise Sviby külas asuva Rannatipu kat nr 90701:001:0528, pindala 11,05 rendile andmise.

Tingimused:

1.     Rannatipu maaüksus

1)    Rannaala peab olema niidetud, maaüksuse hooldus peab vastama PRIA nõuetele.

2)    Võib karjatada, niita ja roogu varuda.

3)    Eduka pakkumise eelduseks on eelnev sarnase teenuse pakkumise kogemus maa hooldamise osas.

Pakkujal esitada pakkumiskutses nõutud tegevuste kirjeldus ning rendihind.

Otsuse langetamisel vallavalitsus ei arvesta ainult pakutud hinda, vaid ka avalikku huvi, pakkuja usaldusväärsust ning eelnevat koostöökogemust.

Rendilepingu sõlmimise aeg alates  01.05.2016.a., rendilepingu pikkus 5 aastat.

Pakkumised esitada Vormsi vallavalitsusele kinnises ümbrikus märgusõnaga „Rannatipu“ hiljemalt 27. aprillil kell 16.00.

Lisa 1, Rannatipu maaüksuse plaan

Vormsi