Läänemaa ühtne jäätmekava

Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016 – 2020 eelnõu avalikustamine toimub alates 3. maist 2016  kuni 17. maini 2016.

Kava eelnõuga on võimalik tutvuda Haapsalu, Ridala, Martna, Lääne-Nigula, Hanila, Nõva, Noarootsi, Lihula,  Kullamaa ja Vormsi omavalitsuste kodulehtedel ning Läänemaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

Kirjalikud ettepanekud ja täiendused esitada kirjalikult hiljemalt 18. maiks 2016 aadressil:

Läänemaa  Omavalitsuste Liit,

Lihula mnt 12

90507, Haapsalu

või e-postiga aadressil  lovl@lovl.ee

Läänemaa  ühtse  jäätmekava 2016-2020 eelnõu arutamiseks korraldatakse  avalik arutelu 20. mail 2016 algusega kell 13.00 Läänemaa Omavalitsuste Liidus ( Lihula mnt 12, Haapsalu).

Avalikku istungit ei korraldata,  kui avaliku väljapaneku kestel ei esitatud ühtegi ettepanekut või vastuväidet.

Läänemaa ühtse jäätmekava 2016- 2020 eelnõusse on sisse viidud Lääne Maavalitsuse ja Keskkonnaameti ettepanekud ning täiendused.

JÄÄTMEKAVA 2016-2020

Vormsi