Pakkumiskutse Borrby silohoidla kasutamiseks

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise Borrby silohoidla kasutusse andmiseks
põllumajanduslikul eemärgil.
Silohoidla-aluse kasutatava maa-ala suurus on 0,53 ha, kasutusleping sõlmitakse kuni 5 aastaks.
Pakkumine peab sisaldama aasta rendihinda.

Silohoidla maakasutuse plaan

Pakkumised esitada 01.05.2020 digitaalselt allkirjastatult Vormsi vallavalitsusele:
vv@vormsi.ee
Lisainfo Valvi Sarapuu
+372 530 732 69
valvi@vormsi.ee

Vormsi