Märka ja tunnusta!

Märka tublisid!

Vormsi Vallavalitsus ootab ettepanekuid Eesti Vabariigi 100. aastapäeval tublide vormsilaste tunnustamiseks. Palume oma ettepanek koos põhjendusega toimetada vallavalitsusse või saata e-posti aadressile vv@vormsi.ee 2. veebruariks 2018.

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi