KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

Vormsi Vallavolikogu 8 koosseisu 5. istung toimub esmaspäeval, 29. jaanuaril 2018. a kell 9.00
Hullo koolituskeskuses.

1. Eelnõu: Vormsi Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine
2. Vormsi valla eelarve teine lugemine
3. Eelnõu: Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine
4. Vormsi valla uue arengukava algatamine
5. Eelnõu: Vormsi valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine
6. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56
7. päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi