Maavalitsus otsib noorsootöö tublimaid

Lääne maavalitsus tunnustab alates 2006. aastast maakonna noorsootöö valdkonna tublimaid inimesi ning silmapaistvamaid sündmusi. Kuni 23. oktoobrini on oodatud ettepanekud, kellele sel aastal anda maakonna parima noorsootöötaja, noore, sündmuse ja märkamise tiitel.

NB! Palun saatke koopia ka meilile: tatjana@vormsi.ee – soovime samuti ülevaadet, milliseid tegusid ja inimesi soovite välja tuua!

Tunnustamise eesmärk on tutvustada ja tõsta esile noorsootööd edendanud isikuid ning silmapaistvaid ja olulisi algatusi, millel on mõju nii omavalitsuse, maakonna kui ka üleriigilisel tasandil.
Kandidaate saab tunnustamiseks esitada järgmistes kategooriates:
1) Aasta noorsootöötaja
2) Aasta noor
3) Aasta sündmus/koostöö
4) Märkamine

Ettepanekuid võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud ning esitada võib ka iseennast. Viimasel juhul tuleb taotlusvormile lisada soovituskiri kolmandalt isikult. Sama kategooria tiitlit ei saa anda isikule või organisatsioonile kahel järjestikusel aastal.

Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ning saata see Lääne maavalitsusele postiga (Lahe 8, 90503 Haapsalu) või elektrooniliselt (anneli.vaarpuu@laane.maavalitsus.ee<mailto:anneli.vaarpuu@laane.maavalitsus.ee>) hiljemalt 23. oktoobril 2017.

Laekunud taotlused vaatab läbi hindamiskomisjon, kes valib välja kandidaadid maakondlikuks tunnustamiseks. Hindamiskomisjon võib ka ise esitada täiendavaid kandidaate vastavasse tunnustamise kategooriasse. Samuti võib komisjon teha maavanemale ettepaneku eriauhindade väljaandmiseks või jätta mõnes kategoorias sobivate kandidaatide puudumise tõttu tunnustatava tiitel välja andmata.

Maakondliku tunnustuse saajatele antakse kingitus ja maavanema tunnustuskiri 23. novembril toimuval „Läänemaa tunnustab 2017“ üritusel.

http://bit.ly/2zejaJs

Info:
Anneli Vaarpuu
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja
472 5640

Vormsi