Turismitegude tunnustamine!

16-17.novembril toimub VI Lääne-Eesti Turismikonverents „Muutusteks valmis?“ Pärnus.

Traditsiooniks on saanud, et turismikonverentsi õhtusöögi ajal tunnustatakse ka Lääne-Eesti parimaid. Parimaid tunnustatakse kahes kategoorias:

Aasta Turismitegu – Kategooriasse AASTA TURISMITEGU (objekt, sündmus, ettevõte, võrgustik, turundustegu vms) ootame nominente, kes on eriliselt silma paistnud ajavahemikul september 2016 – september 2017.
Lääne-Eesti parim turismiarendaja – Kategooriasse LÄÄNE-EESTI PARIM TURISMIARENDAJA (objekt, sündmus, juriidiline ettevõte, eraisik, võrgustik vms) ootame nominente, kes on juba pikaajaliselt eriliselt silma paistnud järjepideva arenguga, kes on kaasa aidanud Lääne-Eesti kui turismiregiooni tuntusele ja on alati avatud koostööle erinevate osapooltega.

Esildised palume saata e-postile: tatjana@vormsi.ee hiljemalt 25. oktoobriks 2017!

Esitamiseks peab olema esitatava nõusolek!

Esildis võib olla vabas vormis, kuid peab sisaldama järgmist teavet: –

– esitaja andmed (isiku/organisatsiooni nimi, kontaktisik, telefon, e-post);

– esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi, kontaktisik, telefon, e-post);

– selgitus-põhjendus (max 1 lk), miks just see kandidaat või need kandidaadid esitatakse;

– millisesse kategooriasse kandidaat esitatakse.

Kandidaadi kohta võib esitada lisamaterjale (fotod, artiklid, jms), mis toetavad ja on seotud antud projekti või muude tegevustega. Korraldajal on vajadusel õigus küsida kandidaadi kohta täiendavat informatsiooni.

Esildised vaatab läbi komisjon, mis koosneb MTÜ Lääne-Eesti Turism juhatusest ja nõukogu liikmetest, erialaliitude (Maaturism, EHRL, ETFL, SPA Liit), EAS-i ja regiooni maavalitsuste esindajatest. Sobivate kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus vastava kategooria auhinda mitte välja anda.

Tunnustamise korraldajaks on MTÜ Lääne-Eesti Turism koostöös maakondlike turismiorganisatsioonidega.

Regiooni parimaid tunnustatakse VI Lääne-Eesti Turismi Aastakonverentsil,
Pärnus, 16. novembril 2017!

Vormsi