Maakasutustoetuste taotlemise viimane päev on 30. september

Maakasutustoetust on õigustaotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel (edaspidi nimetatud Taotleja), mille või kelle omandis olev või riigilt kasutusse võetud maa asub Vormsi valla territooriumil ja on kasutuses.

Maa kasutamiseks loetakse niitmist, karjatamist, maa harimist, istikute või taimede kasvatamist, võsa raiumist, roo niitmist ja rannaääre hooldamist, metsa majandamist, söödapõldude rajamist jms tegevust.
Taotluse saamiseks tuleb hiljemalt 30. septembril esitada vormikohane avaldus, mis on leitav Vormsi valla kodulehel rubriigis Demokraatia -Avalduste vormid.

Vormsi Vallavalitsus
Täiendav info 5296318

Vormsi