Kutseliste kalurite andmeid tuleb esitama hakata elektrooniliselt

Kõik kutselised kalurid peavad peatselt andmeid esitama elektrooniliselt. Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhtivspetsialist Gunnar Lambing vastab seitsmele küsimusele, millega kalurid enim ameti poole pöörduvad.

Mis muutub alates 1. juulist?

1.juulist peavad hakkama kutselised kalurid kõiki püügiandmeid esitama elektrooniliselt. Muudatus puudutab üle kolme tuhande kasutaja. Paberkandjal esitamise võimalus kaob.  Muudatused on tingitud uue kalapüügiga seotud andmete esitamise korra kehtima hakkamisest.  Sellest tulenevalt peavad kõik kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvad ettevõtjad esitama kala püügi ja lossimisandmed ning kala üleandmise andmed elektrooniliselt PERK nutirakenduse vahendusel. Samuti peavad kala esmakokkuostjad ja kala vedajad esitama sama rakenduse vahendusel kala esmakokkuostu ja kala veo andmed.

Keda muudatus puudutab?

Muudatus puudutab kõiki kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvaid Eesti ettevõtjaid, kala esmakokkuostjaid ja kala vedajaid.

Miks on see muudatus vajalik?

Muudatus on vajalik, et kalapüügiga seotud andmed  oleks paremini jälgitavad ja töödeldavad ning nende laekumine oleks operatiivsem. Kõik see on oluline, et tagada kalavaru jätkusuutlik majandamine. Sellega astutakse samm lähemale ka riigi elektroonilise andmete esitamise poliitika aktiivsemale juurutamisele  kalapüügisektoris.

Kas alates 1. juulist ei ole enam võimalik esitada püügiandmeid?

1.juulist pole võimalik eelnimetatud andmeid esitada paberdokumendil ja seni aktiivselt kasutatava veebrakenduse vahendusel. Seega tuleb juulist kasutada üksnes PERK rakendust.

Kust on võimalik nõu ja abi saada?

Põllumajandus- ja Toiduamet pakub võimalust saada nõu ja abi ning ka koolitusi, et üleminek kulgeks kaluritele sujuvalt. Üleminekule eelneval ja järgneval perioodil on abi saamiseks võimalik pöörduda kõigi Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügikorralduse ametnike poole. Korduma kippuvatele küsimustele saavad nutirakenduse kasutajad vastused Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt. Kodulehel on olemas ka kõik vajalikud juhised nutirakenduse PERK kasutuselevõtuks. Sealt on leitav ka PERK nutirakenduse kasutamise videokoolitus.

Küsimuste esitamiseks on võimalik kasutada ka meiliaadressi PERK@pta.agri.ee või helistades telefonil 7374329.

Mis juhtub kutselise kaluriga, kui ta alates 1. juulist ei esita andmeid PERK keskkonna kaudu?

Kui kutseline kalur ei esita alates 1. juulist andmeid uue kehtestatud korra kohaselt, siis loetakse, et need andmed on kehtestatud korras esitamata.

Mis on nutirakendus PERK?

PERK on kalapüügiga seotud andmete esitamiseks mõeldud elektrooniline rakendus kalapüügi, -lossimise ja kala veoandmete ning kala üleandmise ja esmamüügiandmete esitamiseks. PERK kaudu peavad kalapüügiga seonduvad andmed esitama kõik isikud, kes on kalapüügiseaduse kohaselt kohustatud esitama kalapüügi, -lossimise, kala üleandmise või üle võtmisega ning kala esmamüügi ja esmakokkuostuga seotud andmeid.

Vormsi