Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 29. istung toimub reedel 16. septembril 2016. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

1. Eelnõu: Detailplaneeringu algatamine Rumpo külas Aia katastriüksusel 90701:002:0206.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine (ettekanne Valvi Sarapuu)

2. Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse.

3. Eelnõu: Vormsi valla arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020 teine lugemine

(ettekanne Tanel Viks).

4. Eelnõu: Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 teine lugemine (ettekanne Tanel

Viks).

5. Eelnõu: Mittetulundusühingus Nutikas Vormsi esindaja kinnitamine (ettekanne Ivo Sarapuu).

6. Info.

 

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Vormsi