Maakonnaplaneeringu ja KSH avaliku väljapaneku teade

30.08.2016 võttis maavanem vastu Lääne maakonnaplaneeringu ning eile jõudis teieni ka info, millal toimub avalik väljapanek.

Kahjuks selgus laupäeval, et “Lääne Elu” unustas nii neljapäevases kui ka laupäevases lehes meie teate avalikustada ning selle tõttu lükkub avalik väljapanek nädalake edasi so 13.09-11.10.2016 avaliku arutelu aeg jab samaks. Täna-homme peaks jõudma teieni ka ametlik kiri muudatuste kohta. Kuid ma palun, et te paneksite oma valdade kodulehtedele teated, et toimub maakonnaplaneeringu ja KSH avali väljapanek.

Maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku teade 05.09.2016

Kõike head!

Grete Kindel

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja
Lääne Maavalitsus
Tel 472 5616

Vormsi