Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 13. istung toimub esmaspäeval 26. novembril 2018. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

  1. Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ tutvustamine (ettekanne Tanel Tiisler).
  2. Eelnõu: Vormsi valla 2018. aasta esimene lisaeelarve (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud sotsiaal, haridus ja kultuurikomisjoni.
  3. Eelnõu: Maaelu ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine (ettekanne Ivo Sarapuu).
  4. Vormsi LasteaedPõhikooli koosseisu muudatusest (ettekanne Ene Sarapuu).
  5. Info.

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7. päevast pärast istungi toimumist.

,

Vormsi