Vormsi 2030 arengukava koostamisest

Head vormsilased

 

Oleme hakanud ükshaaval Vormsi 2030 arengukava tükke selleks loodud veebilehel www.vormsi2030.ee avaldama, et küsida jooksvalt teie arvamust ja koguda ettepanekuid. Hetkel oleme üles pannud eelmiste kohtumiste kokkuvõtted, samuti loodava arengukava strateegilise raamistiku ehk siis tööversioonid Vormsi visioonist, tegevuspõhimõtetest ja strateegilistest eesmärkidest.

Järgmistena lisanduvad sinna iga eesmärgi juurde olulisemad tegevused ja eesmärkide elluviimise tulemuslikkuse mõõdikud. Samuti töötame kogu olukorrakirjelduse uuendamisega. Kui eesmärkides ja olulisemates tegevussuundades on kokku lepitud, siis asume välja töötama ka detailsemat tegevuskava koos vallaga. Nagu lubatud, laeme kõik tööversioonid veebi üles, et kõikidel oleks võimalik protsessil pilk peal hoida ja meile kommentaare saata.

Samuti tõlgime strateegia olulisemad osad jooksvalt inglise keelde, et kaasata ka rootsi kogukonda aruteludesse.

Ootame teie mõtteid ja kommentaare pakutud sõnastuste kohta. Jagage linki vabalt kõigiga, kes võiksid ja peaksid olema Vormsi arengutega kursis.

 

Heade soovidega

Ragnar Siil

Vormsi