Konkurss saarevahi ametikohale

0,5 ametikohta
Konkurss Vormsi saarevahi ametikoha täitmiseks

Saarevahi peamiseks ülesandeks on Vormsi saarel ja ümbritsevatel laidudel looduskaitseseaduse, muinsuskaitseseaduse, jäätmeseaduse ja teiste seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise tagamine ja nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisest teavitamine.

Nõudmised kandidaadile:
» vähemalt keskharidus
» hea algatus-, vastutus- ja otsustusvõime
» väga hea suhtlemis-, meeskonnatöö- ja planeerimisoskus
» usaldusväärsus, kohusetunne ja täpsus
» Vormsi saare olude tundmine
» alaline elukoht saarel
» B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Omalt poolt pakume

» huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust
» 35 kalendripäeva puhkust

Tööle asumise aeg:

» kokkuleppel, kuid mitte hiljem kui 30. november 2019.a.
Lisainfo aadressil: vv@vormsi.ee.

Avaldus ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 10. oktoobriks 2019 Vormsi valitsusele aadressil vv@vormsi.ee,

Vormsi