Keskkonnaameti teadaanne

2015. aasta PRIA poollooduslike koosluste (PLK) hooldamise toetuse avalduste kooskõlastamine Keskkonnaameti poolt toimub 11.05.2015 9.00-16.30 Vormsi külakeskuse teisel korrusel. Palun aeg eelnevalt kokkuleppida telefonil 53088935 või e-posti aadressil mihkel.tiido@keskkonnaamet.ee. Samas võetakse vastu ka PLK-de taastamise avaldusi. Taastamise soovi korral palun sellest eelnevalt teada anda, et vajadusel alad üle vaadata ja taastamisvajadust hinnata.

Igapäevaselt on võimalik toetuse avaldusi kooskõlastada Keskkonnaameti Penijõe kontoris (aeg tuleks eelnevalt kokkuleppida telefonil 4724227).

Mihkel Tiido
Maahoolduse spetsialist
Hiiu-Lääne-Saare regioon
Keskkonnaamet

Vormsi