Kandideeri kogukonna eestvedaja stipendiumile!

Esmakordselt Eestis kuulutame välja konkursi, kus stipendiumi saab taotleda kogukonna poolt eestvedajana toetatud eraisik. Stipendiumi eesmärk ongi motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja esilekerkimine või toetamine.

Selle konkursi raames peame kogukonna all silmas piirkondlikult määratletavat ja ühe omavalitsuse territooriumil tegutsevat inimeste rühma, kellele on ühine eesmärk.

Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on maksuvaba. Konkursi kogu eelarve on 125 000 eurot (st 5000 euro suuruseid stipendiume saab kokku maksta 25 eestvedajale).

Stipendiumi taotlemisel ja tegevuste tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ning elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes nõustab stipendiumi taotlejat kogu tegevusperioodi vältel, saavutamaks seatud (arengu)eesmärk.

Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja lähtuvalt planeeritud tegevuste iseloomust ja vajadusest ise. Mentorit tasustab KÜSK lepingu alusel stipendiumi kasutamise perioodil  lisaks stipendiumi summale.

Tutvu tingimustega ja lae taotlus alla SIIN.

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022.

Lisainfo: Kerstin Rei, tel 5854 5754, e-post Kerstin.Rei@kysk.ee

Vormsi