Vormsi Vallavolikogu istung reedel, 17. veebruaril

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 17. istung toimub reedel 17. veebruaril 2023 kell 14.30 koolituskeskuses

Päevakord:

1. Audiitori määramine (Maris Jõgeva)
2. Rumpo küla Kruusaaugu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Maris Jõgeva)
3. Borrby küla Östery rannaala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Maris Jõgeva)
4. Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“ muutmine, II lugemine (Jaak Kaabel)
5. Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2023‒2027, II lugemine (Jaak Kaabel)
6. Läänemaa kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakava 2030 kinnitamine (Henry Timusk)
7. Vormsi valla 2023. aasta eelarve, II lugemine (Maris Jõgeva)
8. Info

Jaak Kaabel
volikogu esimees

 

Istungit saab jälgida SIIT

Vormsi