Lääne-Eesti saared ühendavad biosfäärialal oma rohelise mõtteviisi jõud

Reedel, 10. veebruaril allkirjastasid Kärdlas Hiiu- ja Saaremaa, Vormsi ning Ruhnu vallavanemad kokkuleppe koostööks biosfääriprogrammi alana. UNESCO nimekirjas rahvusvahelise tähtsusega kestliku arengu mudelalana tegutsemine tähendab saarte jaoks loodusliku mitmekesisuse väärtustamist ja rohelise mõtteviisi juurutamist igas eluvaldkonnas. Lääne-Eesti biosfääri programmiala on suurim UNESCO nimekirjas olev taoline piirkond Läänemere regioonis.

Lääne-Eesti saarte biosfääriala tegeleb nii looduskeskkonna, rohemajanduse kui kultuuriruumiga. Keskkonnaminister Madis Kallas ütles biosfääriala programmdokumendi pidulikul allkirjastamisel, et Saare- ja Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu on niivõrd tugeva identiteediga ja erilised, et seda tuleb säilitada ja laiemalt tutvustada. „Biosfäärialal saavad saared oma teadmised ühendada ja näidata end kestliku looduskasutuse, rohemajanduse ja elujõulise kultuuriruumi pilootalana. Eesmärk on, et siin saaks end hästi tunda nii kohalik elanik kui turist. Programmis seatud eesmärgid on võimalik saavutada vaid kogukondade tihedas koostöös,“ rääkis keskkonnaminister.

Lääne-Eesti saarte biosfääriala programmdokumendis on seatud kuni 2030. aastani konkreetsed eesmärgid:

  • – Avalikkuse teadlikkus biosfäärialast on suurem
  • – Tunnustatakse häid praktikaid ja nende eestvedajaid
  • – Biosfääriala eesmärgid ja kestliku arengu eesmärgid on lõimitud õppekavadesse
  • – Piirkonnas kasvab kohaliku kvaliteedimärgise saanud ettevõtjate ja sinise lipuga sadamate arv
  • – Saared kuuluvad Roheliste sihtkohade TOP100 nimistusse

Lääne-Eesti saarte biosfääriala missiooniks on toetada UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ põhimõtetest lähtuvat piirkonna kujunemist rahvusvahelise tähtsusega mudelalaks. UNESCO vastav programm on üle viiekümne aasta aidanud otsida kohalikke lahendusi globaalsetele probleemidele ja aidanud seeläbi kestlikku arengut. Programm panustab elurikkuse säilitamisse, ökosüsteemi teenuste ehk looduse hüvede pakkumisse ja loodusvarade mõistlikku kasutamisse.

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmialal on UNESCO sertifikaat alates 1990. aastast.

Foto: Kadri Ilves
Vormsi