INFOLEHT

Eestis on välja kuulutatud eriolukord,

mis paneb igapäevastele tegevustele piiranguid

Vallavalitsus annab teada, kuidas saarel toimida:

Infoleht

Praegu tuleb jälgida kõiki Terviseameti poolt antud soovitusi https://www.terviseamet.ee/et

Antud olukorras tuleb säilitada rahu, tegutseda mõistlikult. Kõige paremini aitab viiruse Vormi saarest eemal hoida meie igaühe mõistlik tegutsemine ja oma harjumuspärase tegevuse kohandamine eriolukorra nõuetele.

Vormsi