Haridustoetused Vormsi vallas

Alanud õppeaastal on Vormsi Lasteaed-Põhikoolis 21 õpilast. Kolm neist esimeses kooliastmes, neli teises ning neliteist kolmandas kooliastmes. Gümnaasiumis õpinguid jätkamas on viis noort.

Vormsi vald toetab oma õppureid kooliteed alustades, andeid avastades ning ka haridusteed jätkates. Esimesse klassi astujaid ja Vormsi kooli lõpetajaid toetab vald 200 euroga. Toetus on ühekordne ning selle taotlemiseks on vajalik esitada avaldus.

Koolilaste huvitegevust toetab vald 90 euroga kuus. Toetuse taotlemiseks on vaja täita veebilehelt leitav vorm ning seejärel saab huvitegevuse pakkuja arveldada otse vallaga. 90 eurot ületava summa tasub lapsevanem.

Vald toetab gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppimist jätkavaid Vormsi kooli lõpetanud kuni 19-aastaseid noori, kelle pere elab aastaringselt saarel 100 euroga kuus. Toetuse eesmärk on lapse mandril õppimisega kaasnevate kulutuste osaline katmine.  Toetust makstakse vanema avalduse alusel igakuiselt.

Ülikoolis õppivaid kuni 27 aastaseid Vormsi noori, kes on lõpetanud kolmanda kooliastme Vormsi koolis, toetatakse õppestipendiumiga kaks korda aastas. Stipendiumi suurus sõltub õppetulemustest. Noored, kelle keskmine hinne on üle nelja, saavad stipendiumi 400 eurot semestris ning noored, kelle keskmine hinne jääb vahemikku 3,5-3,99, saavad stipendiumi 200 eurot semestris. Stipendiumi taotlemiseks on vajalik esitada avaldus. 

Lisaks on võimalus taodelda lisastipendiumi, kui üliõpilane kirjutab oma kursuse- või diplomitöö Vormsi valla arengut silmas pidades või Vormsi valla arengukavale vmt uurimistöö tegemiseks või andmete kogumiseks. Lisastipendiumi suurus on 320 eurot.

Avalduste vormid on leitavad SIIT

Õppimist ja õppetoetusi puudutavate küsimustega saab pöörduda valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialisti Janika Viilma poole, telefonil 53035222 või e-postil janika@vormsi.ee.

Vormsi