Hanketeade: viimase miili sideteenus

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja hanke Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus poolt saarele paigaldatava valguskaabli potentsiaalsete kulgemistrasside planeerimiseks ja nö ’’viimase miili“ sideteenuse pakkumiseks vajaliku baasinfrastruktuuri tehnilise lahenduse leidmiseks.

Elasa kaabliga seonduvad tööd:

  • Elasa Vormsi saare valguskaabli trassi paiknemise eskiisjoonis arvesse võttes kohalike elanike soove ja vajadusi;
  • Elasa valguskaabli võimalike väljavõtete eskiisjoonis lõpptarbijatele koostöös kohalike elanike ja Elasaga;
  • Elasa valguskaabli võimalike väljavõtete eskiisjoonis Vormsi külades asuvate tugijaamade teenindamiseks, koostöös Elasaga;
  • Elasa valguskaabli võimalike väljavõtete eskiisjoonis Vormsi vallavalitsuse, Vormsi lasteaed-põhikooli, Hullo Külakeskuse hoones koostöös Elasaga.

Last mile sidelahenduste leidmisega seonduvad tööd:

Norrby küla, Saxby küla, Kersleti küla, Fällarna küla,  Förby küla, Rälby küla, Borrby küla, Sviby küla, Diby küla, Rumpo küla jaoks tuleb luua tehniline lahendus Elasa valguskaablile rajatavatele tugijaamadele, eesmärgiks on maksimaalse arvu lõpptarbjateni jõudmine saare tingimustes. Osalev ettevõte peab olema võimeline süsteemi ise paigaldama, hooldama, garanteerima süsteemi töökorra vähemalt kahe aasta vältel peale käivitamist.

Palume esitada pakkumused Vormsi Vallavalitsuse e-posti aadressil: vv@vormsi.ee hiljemalt 10. aprill 2015 kell 12.00.

Täiendavat infot leiate Vormsi valla kodulehelt rubriigist uudised www.vormsi.ee