HANKETEADE detailplaneeringu koostamiseks Saxby sadama katastriüksusel

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja hanke detailplaneeringu koostamiseks 0,4 ha suurusel alal Vormsi vallas Saxby külas Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424.

Hanke pakkumuse koostamise alus on Vormsi Vallavalitsuse 21.11.2016 korraldus nr 24K Saxby sadama katastriüksusel 90701:001:0424 detailplaneeringu algatamiseks ja lähteseisukohad:
http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=140726

Palume esitada pakkumused Vormsi vallavalitsuse e-posti aadressil: vv@vormsi.ee hiljemalt 04. jaanuariks 2016.

Täiendav info kinnisvaraspetsialisti telefonil 530 732 69

Vormsi