Hanketeade

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja saetud

lõhutud küttepuude ostmise hanke:

ostetakse 250 ruumi 60 cm pikkusi küttepuid,

ladustatud saetuna ja lõhutuna Hullo katlamaja

juurde.

Puude üleandmise tähtaeg on 15. mai 2017 a.

Kõigil pakkujatel palutakse esitada pakkumised

kinnises ümbrikus märgusõnaga „küttepuud”

Vormsi Vallavalitsusele 2017. aasta

4. jaanuariks hiljemalt kell 9.00.

Pakkumises näidata ära pakkuja andmed,

pakkumise hind, puude kirjeldus (liik),

vajadusel muud pakkumise andmed.

Lisainformatsioon

Tanel Viks 58857194, e-post: tanel@vormsi.ee

Vormsi