Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 11. märts 2019

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 11. märts 2019

 

Vormsi Vallavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Vormsi vallas.

Teade- Hajaasustuse programmi 2019 avamisest

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustusega maapiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2019, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel:  https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm  ja Vormsi valla kodulehel: https://vormsi.ee/demokraatia/blanketid-ja-avalduste-vormid/

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 11.03.2019.a ja esitamise viimane tähtpäev on 13.05.2019.a.

Lisainfo: Valvi Sarapuu, kinnisvaraspetsialist, mobiil +372 530 732 69, e-post valvi@vormsi.ee

 

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi