Detailplaneeringu algatamine

Vormsi vallavalitsus võttis vastu 07.06.2021 korralduses nr 6K otsuse Vormsi vallas Rumpo külas Epasta mü, katastritunnus 90701:001:0727, suurusega 6383 m2 detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on üksikelamu ja abihoonete ehitamine koos vajalike tehnovõrkude ning ligipääsu teega.

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi