Algaval aastal kasvab Eesti mereväe roll sisemere ja saarte kaitsel

2023. aasta 1. jaanuari seisuga võtab merevägi üle nelja Politsei- ja Piirivalveameti laeva opereerimise: PVL-101 KINDRAL KURVITS, PVL-103 PIKKER, PVL-112 VALVE ja PVL-203 RAJU.
Laevade staatus muutub sõjalaevaks, aga nende seniste tsiviilülesannete täitmine jätkub. Laevadel säilivad võimed ja ülesanded, mis neil tänagi on: merepiiri valvamine, reostustõrje ja päästevõimekus.
See tähendab, et mereväele lisanduvad eritingimustel korrakaitse volitused väikesaartel ja merel. Seda merepiiri valvamiseks ja meresõiduohutuse tagamiseks aga ka juhul, kui ohus on inimese elu ja tervis. Samuti hakkab merevägi tegelema territoriaalmeres väikelaevade, alla 12-meetrise pikkuste laevade ning jettide riikliku järelevalvega.
Väikesaarte elanikel ja väikelaevajuhtidel on oluline teada, et Eesti mereväe vormis teenistuja teostab avalikku võimu talle määratud ülesannete raames. Politsei-ja Piirivalveameti senised ülesanded ei muutu ja uue korralduse eesmärk on paremini kasutada riigi võimekusi.
Huvi korral saab muudatusest rohkem lugeda seadusest.
Vormsi