Valimiskomisjoni otsus kandidaatide registreerimise kohta

VORMSI VALLA VALIMISKOMISJON

O T S U S

6. september 2017 nr 4

Hullo

Kandidaatide registreerimine

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 37 Vormsi valla valimiskomisjon

o t s u s t a b:

1. Registreerida Vormsi valla valimisringinnas nr 1 järgmised kandidaadid:

Valimisliit Terve Vormsi

nr 101 ARKADI TAMMIK

nr 102 ARVO ALLIK

nr 103 HARRI ROSENBLAD

nr 104 MADLI TARJUS

nr 105 ADA OJASAAR

nr 106 ENE SARAPUU

nr 107 TANEL VIKS

nr 108 KAIDO VALM

nr 109 GERT KANARBIK

nr 110 TOOMAS MÄTLIK

nr 111 TOOMAS PUURMANN

nr 112 SVEN RAMMUL

nr 113 HEINO PAULUS

nr 114 HEILY PIIP

nr 115 ALGOR STRENG

nr 116 MEEME VEISSON

nr 117 IVO SARAPUU

nr 118 MIKK VARBLANE

nr 119 ILMAR KOPPELMAA

Eesti Keskerakond

nr 120 TOIVO HOKKONEN

nr 121 AAVO JÜRISTO

2. Lisa: Vormsi valla valimisringkonna nr 1 kandidaatide koondnimekiri 

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Eidi Leht

Valimiskomisjoni esimees

Vormsi