Vormsil taasloodi Naiskodukaitse jaoskond

16. märtsil 2022 taasloodi Naiskodukaitse Vormsi jaoskond. Esimest korda loodi Vormsi jaoskond 88 aastat tagasi, 16. märtsil 1934. Sellest ka taasloomise kuupäeva valik. Nõukogude võim likvideeris Naiskodukaitse koos Kaitseliiduga pärast 1940. aasta juunipööret.

Pidulikul koosolekul Vormsi rahvamajas andis Vormsi Naiskodukaitse taasloomisest ülevaate üks eestvedaja, Lääne ringkonna esinaine ja vormsilane Veronika Isberg.

„Kus on üks naiskodukaitsja – siis võtku aega, mis võtab – sinna tuleb juurde teine, kolmas jne,“ kõneles Isberg. Ta meenutas, et eelmise aasta 17. novembril tehti Vormsi naistele tutvumisõhtu ning pärast seda hakkasid laekuma avaldused. „Ma mõtlesin: mis meid iseloomustab?“ küsis ta Vormsi naiste kohta ning vastas, et selleks oleks ütlemine „Teeme ära, on tehtud!“.

Väljavõte Lääne Maleva pääliku major Soo 20. märtsi 1934. aasta käsukirjast nr 15: „Luban asutada Vormsi naiskodukaitse jaoskonna ja kinnitan selle jaoskonna ajutise juhatuse koosseisu: esinaine Luise Wäeden, liikmed Ida Kalf, Adele Wilbert, Katarina Enkel, Katarina Sellin arvates 16. märtsist 1934. a.“

Naiskodukaitsjaid oli Vormsil ennegi, kuid nad kuulusid Haapsalu jaoskonda.

Lääne ringkonna instruktor Svetlana Aug luges ette Naiskodukaitse esinaise Airi Toomingu käskkirja Vormsi jaoskonna taasasutamise kohta. Üheksa Vormsi naist andsid tõotuse ning kinnitasid seda allkirjaga. Tänati ka teist Vormsi naiskodukaitsjate eestvedajat Riima Kochi.

Värske naiskodukaitsja Ege Kanarbik ütles, et kaaslöömine on tema sisemine soov. „Jah, nüüd tuleb õppimise aeg, erinevad õppused,“ oli ta teadlik, mis teda ees ootab. Kuid see annabki endale kindluse ja lähedastele, kogukonnale turvatunde, kinnitas ta.

„Naised saavad valida, millega nad tegelevad. Ka relvaõppused saab läbida ja relva omada,“ vastas Svetlana Aug küsimusele relvade kohta Naiskodukaitses. „Aga suuremalt jaolt oleme seotud tegevusega tagalas.“

Naiskodukaitse Lääne ringkonnas on nüüd 184 tegevliikmega kuus jaoskonda: Hiiumaa, Haapsalu, Risti, Lõuna-Läänemaa, Lääne-Nigula ja Vormsi. Lääne ringkond asutati 25. märtsil 1928 ja taasasutati 29. novembril 1996.

Egon Erkmann

Naiskodukaitse Vormsi jaoskond on taasloodu! Esimeses reas Vormsi jaoskonna naised (vasakult): Reet Berggren, Geily Piip, Ege Kanarbik, Margit Paimla, Veronika Isberg, Riima Koch, Riina Nedzelskiene, Marge Tiik, Sirje Veedler, Rutt Veide ja Heily Piip. Foto: Egon Ekrmann

Vormsi