Vormsi vallavolikogu istung 31. augustil 2021

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 36. istung toimub teisipäeval, 31. augustil 2021 kell 9 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

1. Eelnõu: Munitsipaalmaa koormamine hoonestusõigusega Papli (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
2. Eelnõu: Nõusolek Kersleti külas Lautri katastriüksuse sihtotstarbe osaliseks muutmiseks ja ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
3. Eelnõu: Maa sihtotstarbe muutmine ja ehitamine detailplaneeringut koostamata Söderby Kirdehansase (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
4. Eelnõu: Maa sihtotstarbe muutmine, ehitamine ja jagamine detailplaneeringut koostamata Norrby Põhja (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
5. Eelnõu: Nõusolek Diby külas Nygosa katastriüksuse sihtotstarbe osaliseks muutmiseks ja ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
6. Eelnõu: Vormsi valla käesoleva aasta 28. juuni otsuse nr 8 punkti 3 muutmine. Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
7. Vallavalitsuse ettepanekud lisainvesteeringuteks (COVID19 vallale investeerimiseks eraldatav raha) (ettekanne Ene Sarapuu).
8. Eelnõu: Vormsi valla arengukava tegevuskava aastateks 2021-2025 esimene lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni ning sotsiaal, haridus- ja kultuurikomisjoni.
9. Eelnõu: Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 esimene lugemine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni ning sotsiaal, haridus- ja kultuurikomisjoni.
10. Umbusalduse avaldus revisjonikomisjoni esimehele.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Vormsi