Vormsi vallavalitsus võtab tööle spetsialisti

Vormsi vallavalitsus võtab tööle spetsialisti
kelle hooleks on saare ettevõtlus- ja elukeskkonna edendamine

Otsime eestvedajat, kes hoolitseb saare taristu (sh teed, sadamad, side) korrashoiu ja parendamise eest, tagab valla vara heaperemeheliku haldamise ja Vormsi arenemise nii kodu- , töö- kui külastuskohana.

Vormsi vallavalitsuses töötades on sinu ülesandeks:

– hoida silm peal ja korraldada vallavara (sh teed, rajatised, hooned) hooldust, kasutust ja parandamist, hallata valla üüri-, rendi- ja kindlustuslepinguid
– korraldada saare heakorraks vajalikke töid (haljastus, rannad, pingid, vaatetornid, teadetetahvlid ja viidad, bussipeatused ja prügimajad, jms) ja koostööd teenusepakkujatega
– viia jäätmemajandus Vormsi saarel uuele tasemele
– otsida lahendusi ühistranspordi (nii maanteel kui veeteedel) veelgi paremaks korraldamiseks
– korraldada loodusradade ja telkimiskohtade võrgustiku väljaarendamist ja hooldust

Oled sobiv kandidaat kui:

– oled ettevõtlik, leidlik ja viid plaanitu lõpuni
– sul on kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus ülesannetega seotud valdkondadest
– oled hea meeskonnamängija, suhtleja ja läbirääkija ning pead lugu koostööst
– sul on hea arvutioskus ja oled avatud uute töökeskkondade katsetamisele
– sul on projektide ja rahastamistaotluste koostamise ja aruandluse kogemus
– valdad eesti keelt väga heal tasemel ja üht võõrkeelt

Omalt poolt pakume:

– raamatulikku elu väikesaarel
– vaheldusrikast ja tähenduslikku tööd, võimalust tööga nähtavat muutust luua
– tulemustele orienteeritud meeskonda ja paindlikku töökorraldust
– tööle väärilist tasu
– elamispinda, et end saarel sisse seada.

Ette tuleb valmistada vallavalitsuse otsuseid ja vajadusel volikogu eelnõusid, vastata kodanike päringutele, korraldada lihtsamaid hankeid ja järgida oma valdkonna lepingute täitmist, pidada kogukodadega arutelusid sobivaimate lahenduste leidmiseks ja algatada oma valdkondades arendustegevusi, hinnata arengukava täitmist. Töös tuleb kindlasti kasuks analüüsi- ja majandusarvestuse oskus.

Kandideerimiseks ootame sinu CV-d ja lühikest motivatsioonikirja kuni 11. novembrini aadressil vv@vormsi.ee.

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 5342 1726.

Vormsi