Vormsi vallavalitsus ootab taotlusi kultuuri- ja kogukonnaprojektidele 9. maiks

Projektitoetuste eesmärk on rikastada Vormsi kohalikku haridus- ja kultuurielu, anda hoogu kogukondlikele ettevõtmistele, noorte tegevustele ning toetada saare eripärase kultuuripärandi uurimist ja tutvustamist. Projektikonkursiga toetame kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamist, koolituste ja noorteprojektide läbiviimist ja Vormsi ühinguid omaosaluse katmisel.

Taotluse esitamine

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus ja selle lisad etteantud vormil, mis saab SIIT. Taotlus saata aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 9. mai 2022 (kaasa arvatud).

Toetust saavad taotleda nii juriidilised kui füüsilised isikud, toetuste eelarve on selles voorus kokku 10 000 eurot. Kui on piisavalt sobivaid projekte jälgib hindamiskomisjon reeglit, et vähemalt 25% toetuste kogusummast aitaks edendada pärimuskultuuri ning 25% toetustest oleks võimaldatud spordile.

Võrreldes varasemate aastatega on erinev see, et palume oma taotluse saata ka neil, kes on olnud valla kultuurikalendri sisustamisel vallavalitsusele heaks partneriks. Ettepaneku toetuste eraldamiseks teeb hindamiskomisjon, kes vaatab muuhulgas projekti kooskõla projektide toetamise eesmärkidega ja haakuvust valla arengukava strateegiliste sihtidega, kogukonna kaasatust tegevustesse, eelarve põhjendatust ja projekti teostatavust ning taotleja suutlikkust tegevusi ellu viia.

Projektitoetuste andmise kord

Volikogu poolt värskelt kinnitatud projektitoetuse kord ja selgitus, kuidas toimub projektide valik, on avaldatud Riigi Teatajas. Vaata SIIT.

Järgmine taotlusvoor toimub juba selle aasta augustis ning edaspidi kuulutataksegi konkursid välja kahel korral aastas.

Lisainfot ja nõu taotluse koostamiseks annab kultuuri- ja kogukonnaspetsialistilt Eda Leesalu, eda@vormsi.ee, telefon (+372) 5343 6771.

Vormsi