Vormsi valla valimiskomisjoni otsus

VORMSI VALLA VALIMISKOMISJON
OTSUS
Hullo 20. oktoober 2017 nr 5
Vormsi Vallavolikogu liikmete registreerimine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 1 ja 15.10.2017 KOV
valimiste valimistulemuste protokolli Vormsi valla valimiskomisjon
otsustab:
1.1. Registreerida Vormsi Vallavolikogu liikmeteks:
Lihtkvoodi alusel
1.1. Ivo Sarapuu- Valimisliit Terve Vormsi
Võrdlusandmete alusel
1.2. Arvo Allik- Valimisliit Terve Vormsi
1.3. Kaido Valm- Valimisliit Terve Vormsi
1.4. Algor Streng- Valimisliit Terve Vormsi
1.5. Tanel Viks- Valimisliit Terve Vormsi
1.6. Ene Sarapuu- Valimisliit Terve Vormsi
1.7. Harri Rosenblad- Valimisliit Terve Vormsi
1.8. Heino Paulus- Valimisliit Terve Vormsi
1.9. Gert Kanarbik- Valimisliit Terve Vormsi
2. Otsus avalikustatakse Vormsi valla veebilehel 20.10.2017.
3. Vormsi Vallavolikogu liikmete volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele
järgnevast päevast, s.o 21.10.2017.a.
4. Otsust on võimalik vaidlustada kolme päeva jooksul otsuse tegemisest, esitades kaebuse
maakonna valmiskomisjonile Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64
sätestatud korras.
5. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Eidi Leht
Valimiskomisjoni esimees

,

Vormsi