Vormsi vald osaleb masuudireostuse kriisijuhtimise uuringus

Algas Lääne-Eesti saari tabanud masuudireostuse kriisijuhtimise uuring

MTÜ Kriisiuuringute Keskus viib läbi Hiiumaad, Vormsit ja Haapsalu möödunud kevadel tabanud masuudireostuse kriisijuhtimise uuringu, mille eesmärgiks on kaardistada reostuskriisi reguleerimist mõjutanud tegurid. 

Kevadel Lääne-Eesti saarte randades avastatud masuudireostus levis nii Vormsi saarele, Hiiumaale kui Haapsalu laidudele. “Tegemist oli ühe tõsisema reostuskriisiga Hiiumaa ja ehk kogu Lääne-Eesti lähiajaloos ning selle lahendamine oli võimalik vaid tänu mitme osapoole koostööle. Kriis on möödas ning nüüd on tarvis analüüsida rakendunud kriisijuhtimise protsesse, et võimalikes uutes sarnastes olukordades veel tõhusamalt tegutseda,” sõnas Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja. “Juhtunust õppimine on oluline, uuringust saadud andmed ja soovitused võimaldavad meil omavalitsuse kriisijuhtimise võimekuse tõstmiseks vajalikke otsuseid teha,” lisas ta.
Uuringuga on liitunud ka Vormsi vald, kelle jaoks oli masuudireostus samuti tõsine väljakutse. “Kriisijuhtimise kvaliteet on kriiside võimalikult valutu lahenemise seisukohast võtmeteema. Masuudireostuse likvideerimine oli hea õppetund ja tulevikus sarnaste või teistsugustegi kriisidega paremini toimetulemiseks osaleme ka selles uuringus,” sõnas Vormsi vallavanem Maris Jõgeva.
 
Kriisiuuringute Keskuse läbiviidav uuring keskendub kriisijuhtimist mõjutanud teguritele omavalitsuse tasandil. “Järjest enam Eesti omavalitsusi pühenduvad kriiside mõtestamisele kriisijärgselt. See on hädavajalik, et toimuks juhtunust õppimine ning kriisireguleerimise protsesside tõhustamine,” sõnas Kriisiuuringute Keskuse juht ja Tallinna Ülikooli nooremteadur Hannes Nagel. “Uuringus selgitame välja, millised tegurid mõjutasid ehk toetasid või takistasid kriisijuhtimise protsesse, analüüsi tulemused valmivad aprilliks 2023.”
 
MTÜ Kriisiuuringute Keskus loodi 2022. aastal eesmärgiga populariseerida ja arendada kriisijuhtimise valdkonda. Keskuse tegevusega saab tutvuda veebilehel www.kruk.ee.
 
Lisainfo:
 
Hannes Nagel
tegevjuht
MTÜ Kriisiuuringute Keskus
55504372
Vormsi