Hoiame üheskoos oma elukeskkonna korras!

Vormsi vald soovib kõikidele kinnistuomanikele ning rentnikele südamele panna saarel kehtivast heakorra eeskirjast kinnipidamist. See puudutab nii meid endid, kes me siin elame kui ka saare külastajatele jäävat muljet meist.

Meeldetuletuseks mõned punktid sealt:

– omanik on kohustatud hoidma korras oma kinnistu ja piirdeaiad, hoidma õueala võsavabana. Omanik tagab muru kasvuperioodil selle niitmise, et oleks välditud kulu tekkimine. Niita tuleks vähemalt kord aastas ja sama reegel kehtib ka siis kui kinnistu osaks on heina-, karja- või põllumaa

– kui tee on avalikus kasutuses, on maa omanik kohustatud hoidma tee ääre 1m ulatuses  lagedana, teekraavid võsavabad ja töökorras

– kinni tuleb katta lahtised ja ohtlikud süvendid (kaevud jne) ja kontrollida, et katted oleksid korras

–  romusõidukeid ja vanarauda ei tohiks hoida kinnistul selliselt, et see on nähtav naabrile või möödujatele avalikult teelt

– kaevetöödeks, mille mõju ulatub naaberkinnistule on vaja vormikohast luba

Hoiame üheskoos oma elukeskkonna korras!

Vormsi heakorraeeskiri on kättesaadav valla kodulehel: https://vormsi.ee/valitsemine/avalik-teave-dokumendiregister-ja-uldaktid/

 

Vormsi