Vormsi osales üle-eestilisel õppusel

Teisipäeval, 17.jaanuaril korraldas päästeamet üle-eestilise õppuse omavalitsustele, et testida valmisolekut elektridefitsiidis tekkida võivaks elektrikatkestuseks.
Õppusel mängiti läbi erinevad elektrikatkestuse korral tekkida võivad stsenaariumid.
Õppusel osalesid lisaks vallavanemale, saarevahile ja valla infojuhile veel päästjad ja naiskodukaitse esindaja.

Selleks, et Vormsil oleksime kriisideks paremini valmis, on tähtis:
– parema pildi omamine näiteks kasutatavatest salvkaevudest, saarel olemasolevast tehnikast, jms
– kokkulepped ja head kontaktid külades, et hoida asjakohast olukorrapilti ja tagada info liikumine võimalikult paljude saare inimesteni
– vettpidavad lepingud ja ka varuplaanid teenuste toimimise tagamiseks. Näiteks kui elektrikatkestuse korral maaküttesüsteem ei tööta, on olemas valmidus haluküttele üleminekuks
– töötavad kommunikatsioonikanalid ja juba eelnevalt läbi mõeldud sõnumid. Valmidus saada ja jagada operatiivselt infot
– iga saareelaniku isiklik valmisolek hädaolukorras hakkama saamiseks, aga ka vallamaja valmisolek abistada neid kes haavatavad.

Eelmisel aastal investeeris Vormsi vald turvalisusesse ja kriisivalmidusse üksjagu. Rajasime väikesaarte programmi toel Hullosse veevõtukoha, soetasime Päästeameti toel vallale mobiilse generaatori, mis aitab ka elektrikatkestuste ajal tagada elutähtsaid teenuseid. Selleks, et generaatorit saaks ka päriselt kasutada, lõime selle ühendamiseks võimaluse kaupluse hoonele, kus on me peamine toiduvaru, ja tanklale.

Vormsi