Vormsi on avatud Ukraina sõjapõgenike abistamiseks

Kaks nädalat kestnud sõjas on Ukrainas kaotanud kodu ja turvatunde miljonid inimesed. Vormsi vallavalitsus kaardistas saare võimalused sõjapõgenike abistamiseks elukoha, töö ja muud vajalikuga.

Valla eelarve võimalused ei ole suured, kuid ajutise vältimatu abi pakkumisega mõnele perele saab vald kenasti hakkama. Küsitlusest ja vestlustest on teada vormsilased, kes on nõus abi pakkuma pikemaks perioodiks.

Kokkuvõtvalt. Vormsil on võimalus tagada pikemaks perioodiks elamispind vähemalt neljale perele. Lisaks on olemas info, kelle poole pöörduda kui vajadus peaks kasvama. Saarel on pakkuda veidi hooajalisi abitöid ning ehitustööd pikemaks perioodiks.

Samuti on lasteaial ja koolil valmisolek abistamiseks, pidades loomulikult silmas tasakaalu saare laste ja külaliste vahel.

Kui juhtub, et mõni sõjapõgenik satub Vormsile isiklike kontaktide kaudu, siis palun andke sellest vallavalitsusele teada. Vald abistab ka sel juhul.

Suur tänu kõigile vastajatele ning muul moel teavitajatele! Saadud infot jagame põgenike vastuvõtmise koordineerijatega (MTÜ Pagulasabi, Sotsiaalkindlustusamet jt), kes teavad vajadusel Vormsi poole pöörduda.

Täname ka vormsilasi, kes on abistanud ukrainlasi muul viisil – kogunud ja saatnud edasi annetusi, kutsunud teisi osalema. Samuti elame kaasa Vormsi perearst Madis Tiigile ja tema meeskonnale, kes aitavad vabatahtlikena Ukraina-Poola piiril põgenikke.

Maris Jõgeva
Vallavanem

Vormsi