Vormsi kool alustab uuest õppeaastast uue juhtkonnaga

Vormsi vallavalitsus viis lõpule Vormsi Lasteaed-Põhikooli direktori konkursi ja kinnitas oma 19. juuni otsusega direktori ametisse Sabine Burgeri.

Möödunud kevad-talvel andis praegune koolijuht teada, et soovib uuel õppeaastal jätkata õpetajana ning kooli direktori teatepulga üle anda. Uue direktori otsingud olid pikad ja põhjalikud, kaasatud sai ka professionaalne personaliotsingu/hindamise ettevõte. Hindamiste ja arutelude tulemusel otsustas Vormsi vallavalitsus anda Vormsi kooli direktori ametikoha vastutuse Sabine Burgeri kanda, kes kaasab juhtimisnaiskonda arendusjuhina Day-Lee Holmi. Nii hakkab alates 1. juulist 2023 Vormsi koolile suunda andma 2-liikmeline juhtkond.

Sabine ja Day-Lee soovivad, et kooli puudutavatesse otsustesse oleks võimalikult palju kaasatud kogu koolipere – õpetajad, perekonnad ja kooli käekäigust huvitatud kogukond tervikuna. Esimeseks tööks on veenduda, et uue õppeaasta alguseks oleks sõlmitud kokkulepped õpetajatega ja meeskond saaks ühtsena uuele õppeaastale vastu minna. Laste päevadesse soovitakse sügisest tuua rohkem õues viibimist, mis toetab õppimist ja vaimset tervist, kaaluda oleks vaja koolipäeva veidi hilisemat alustamist. Pikemas plaanis nähakse tunniplaanis rohkem ainete lõimimist ja projektiõpet. Soov on luua koolimajast kogukonna süda, kuhu kõik vormsilased on alati oodatud.

Täpsemalt saab Sabine ja Day-Lee tulevikumõtetest lugeda peagi ilmuvast Vormsi lehest.

Vormsi